м. Київ, 01001,

вул. Мала Житомирська,

будинок 16/3, офіс 10

+38 (044) 2273770

+38 (073) 2273770


РЕДАГУВАННЯ

Редагування тексту є невід'ємною складовою роботи з текстом після його перекладу.

Редактор виконує перевірку перекладеного матеріалу на його відповідність правилам орфографії, граматики, пунктуації, здійснює перевірку лексики, виправляючи лексичні помилки, і здійснює стилістичну правку тексту, усуваючи вживання слів і словосполучень іншого стилістичного забарвлення. Редактор обов'язково виконує логічну перевірку тексту і удосконалює його композицію, виправляючи всі логічні неузгодженості. Особлива увага приділяється правильності вживання термінів.

Редагування тексту включає редакторський аналіз, редакторську правкуі коригування. Після ознайомлення з текстом, проведення його аналізу і виявлення всіх його недоліків з точки зору граматики, орфографії, стилістики, композиції, логічної побудови, редактор виконує правку.

Існує кілька видів редакторської правки: правка-вичитування - на цьому етапі виконується звірення тексту з оригіналом; правка-скорочення, коли необхідно скоротити текст без шкоди для його змісту; правка-оброблення, більш складний етап, на якому відбувається найістотніша і найбільш серйозна робота щодо звірення всіх даних, виправлення всіх стилістичних, логічних, композиційних недоліків тексту, і правка-перероблення, особливо часто застосовується в редакціях журналів, газет, коли переробляються тексти авторів, які не дуже майстерно володіють літературним стилем.

Редактор оцінює текст з точки зору і автора, і читача одночасно. Це фахівець, який знає, як краще передати читачеві задум автора.

Редакторська правка просто необхідна, щоб зробити ваш текст грамотним, логічним і зрозумілим, і тим самим продемонструвати Вашу повагу до Ваших читачів, партнерів, клієнтів. Це показник Вашої уваги, відповідальності і навіть репутації.

Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» виконує редакторську правку і коригування інформаційно-рекламних матеріалів, художніх текстів, статей, публікацій, контенту сайту, кореспонденції, ділової переписки, бізнес-текстів, технічних інструкцій, юридичних, медичних текстів і літературних творів.

Ми пропонуємо послуги професійних редакторів особам, які піклуються про якісний і грамотний матеріал і про свою репутацію.

За Вашим бажанням, професійна редакторська правка може бути виконана носієм мови.

PROOFREADING

Одне зі значень слова Proofreading (коректура) --це "відбиток з типографського набору". Тобто копія вже набраного і готового до друку документа, який все ж ще не вийшов в друк і очікує останньої перевірки.

Зараз під Proofreading мається на увазі процес читання і вивчення копії документа з метою виявлення і усунення будь-яких помилок в такій копії. Помилки, які усуваються за допомогою Proofreading, можуть бути як технічні, наприклад, збій друкарської техніки, помилки, допущені складачем тексту, так і помилки, які були в тексті оригіналу з самого початку в результаті недостатньої уваги автора або редактора.

Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» » надає послуги Proofreading, виконані носієм мови. Послуга перекладу і редагування носіями мови дозволяє забезпечити високу якість перекладів і отримати необхідний результат.