м. Київ, 01001,

вул. Мала Житомирська,

будинок 16/3, офіс 10

+38 (044) 2273770

+38 (073) 2273770


ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ

Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» надає послуги перекладу документів фізичних та юридичних осіб для їх подальшого використання в посольствах відповідних країн та / або за кордоном, виконані присяжними перекладачами.

Присяжний перекладач (судовий перекладач) - в країнах Заходу, перекладач, уповноважений органами судової влади для офіційного перекладу юридичних документів на території юрисдикції відповідного суду.

Присяжному перекладачеві держава надає, нарівні з нотаріусом, право засвідчувати вірність перекладу і вірність копії документа, який перекладається. Присяжний перекладач може надавати також інші послуги з перекладу (наприклад, , послідовний переклад у нотаріуса).

Для того, щоб стати присяжним перекладачем, необхідно скласти спеціальний іспит, який призначається в більшості країн міністерством юстиції. До іспиту допускаються громадяни з академічною вищою освітою, щодо яких не відомо жодної обставини, яка перешкоджає тому, щоб стати присяжним перекладачем.

Атестація присяжного перекладача проводиться один раз на п'ять років. Атестація полягає в перевірці професійних знань і навичок присяжного перекладача.

Після іспиту перекладач складає присягу, після чого міністр юстиції призначає особу, яка склала іспит, за її клопотанням, на посаду і видає професійне посвідчення.

Не слід при цьому забувати, що звання присяжного (судового) перекладача не означає, що перекладач більш компетентний, ніж його колега, який не є присяжним перекладачем.

Присяжний переклад - це переклад, який виконаний присяжним перекладачем і містить підпис, печатку і заяву перекладача про вірність і точність виконаного перекладу.

На території України немає інституту присяжних перекладачів. Для того, щоб документи іноземною мовою мали юридичну силу на території України, вони мають бути, перш за все, належним чином оформлені та легалізовані легалізовані в країні їх видачі, в обов'язковому порядку, їх переклад має бути засвідчений нотаріально . Відповідно до чинного законодавства, нотаріус засвідчує підпис перекладача таким же чином, як він зобов'язаний засвідчити підпис іншої особи, незалежно від її професійної приналежності.

Різниця між засвідченням присяжним перекладачем і засвідченням нотаріусом?

Присяжний перекладач засвідчує вірність перекладу по суті - на відміну від нотаріуса, який засвідчує тільки підпис перекладача і не перевіряє зміст перекладу.

Засвідчення перекладу присяжним перекладачем за його підписом і службовою печаткою означає, що перекладач несе повну відповідальність за переклад і гарантує його достовірність

У яких випадках потрібний присяжний переклад?

Це вимога, насамперед, приймаючої сторони. Так, в Україні, у разі необхідності отримання довгострокової візи для навчання, роботи або підприємницької візи в Чехію і Францію, посольства цих країн вимагатимуть від Вас присяжний переклад.

В Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» мможна оформити переклади документів із засвідченням присяжним перекладачем за наступними мовними напрямками:

  • Російська \ українська – чеська
  • Російська \ українська – французька.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що у випадках, коли на документі неможливо поставити штамп Апостиль через його тип, характер, можна зробити переклад Присяжним перекладачем, а також акредитованим перекладачем і засвідчити його в консульських відділах посольств іноземних держав на території України.