м. Київ, 01001,

вул. Мала Житомирська,

будинок 16/3, офіс 10

+38 (044) 2273770

+38 (073) 2273770


ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД

Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» надає послуги письмового перекладу з / на більш ніж 50 мов світу для текстів широкого спектру тематичної спрямованості та ступеня складності, включаючи мови романо-германської, слов'янської, балтійської, індоєвропейської, скандинавської, східної групи, а також мови країн СНД і мови рідкісних груп.

Письмовий переклад є найбільш поширеним і затребуваним видом перекладу на ринку перекладацьких послуг. Ми усвідомлюємо всю важливість взятих на себе зобов'язань в цій галузі і з усією відповідальністю підходимо до вирішення поставлених завдань. Для їх вирішення на високому рівні ми залучаємо до роботи висококваліфікованих дипломованих перекладачів, які спеціалізуються в тих чи інших галузях знань і вже мають досвід роботи в цій сфері.

Багато перекладачів нашої компанії, додатково до лінгвістичної освіти, є фахівцями в інших галузях діяльності, що дозволяє їм, відмінно знаючи специфіку, підійти до вирішення завдання на професійному рівні.

У разі необхідності, до роботи залучаються вузькопрофільні фахівці для отримання висококваліфікованої консультацій з перших рук.

Логічним завершенням перекладу, на наше переконання, є кропітка редактора і коректора над виконаним перекладом.

Велике значення ми надаємо також вдосконаленню технічної бази, програмного забезпечення, сучасних словників, створенню глосаріїв для корпоративних замовників для максимального забезпечення якості перекладу.

Незмінним принципом нашої роботи залишається гарантія конфіденційності наданого матеріалу; в разі необхідності, підписуються всі необхідні для цього документи.

Тематична спрямованість письмових перекладів:

 • Тексти економічної, юридичної тематики (договори, контракти, установчі документи, бізнес-плани, документи міжнародного права, прав людини, ЗЕД, матеріали судових справ, цивільного, кримінального, арбітражного провадження;
 • Банківська і фінансова звітність підприємств, , аудиторські висновки, баланси, консолідовані звіти, цінні папери, страхування, інвестиції;
 • Маркетингові дослідження;
 • Тендерна документація;
 • Технічні переклади: інструкції до обладнання, технічні паспорти, специфікації, патенти, міжнародні стандарти, документація нафтопереробної, бурової, металургійної, машинобудівної, суднобудівної, верстатобудівної, гідравлічної, фармакологічної, геологорозвідувальної, астрономічної, інженерно-будівельної, гірничодобувної, деревообробної, авіакосмічної, атомної промисловості і ядерної техніки, приладобудування, енергетики, озброєння, радіоелектроніки, а також в галузі IT-технологій, телекомунікацій, програмного забезпечення;
 • Медичні переклади;
 • Наукові переклади біологія, геологія, геофізика, психологія, сільське господарство, фізика, оптика, хімія, екологія;
 • Переклад веб-сайтів;
 • Публіцистика; художня література:мистецтво, кінематографія, релігія, теологія, філософія, педагогіка;
 • Переклад стандартних документів.

Серед документів, які найчастіше перекладаються - документи технічної, юридичної, медичної, фінансово-економічної та бізнес спрямованості, а також у сфері ІТ-технологій, публіцистики та, як і раніше, затребуваними залишаються художні переклади.

ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД

Технічний переклад -переклад спеціалізованої науково-технічної інформації, який має певні особливості технічного характеру і потребує не тільки володіння відповідною лексикою і технічною термінологією, а й цілісного розуміння суті процесів і систем, які описуються в тексті, що перекладається.

Під технічним перекладом розуміють переклад технічних текстів, документації, інструкцій, в яких використовується науково-технічна термінологія і спеціальна лексика. В основі технічного перекладу - формальний, логічний стиль, який характеризується точністю.ексика. В основе технического перевода лежит формальный, логический стиль, характеризующийся точностью.

Переклад науково-технічної літератури - це та сфера перекладацької діяльності, в якій професійне виконання роботи можливе тільки висококваліфікованими технічними фахівцями, які добре знають предметну галузь і її специфічну термінологію, в достатній мірі володіють іноземною мовою і (що найважливіше) вміють грамотно викладати свої думки (не відхиляючись від суті і стилю оригіналу) мовою перекладу.

Важлива особливість сучасного етапу науково-технічного прогресу полягає у взаємному проникненні спеціальної термінології з одних галузей знань в інші; в результаті цього для перекладу технічної літератури і документації, наприклад, з систем зв'язку, потрібно одночасно використовувати галузеві та тлумачні словники з телекомунікацій, радіоелектроніки, мікроелектроніки, обчислювальної техніки, економіки та фінансів, реклами та маркетингу і нерідко - із засобів масової інформації. Приблизно такий же набір словників необхідний сьогодні навіть при перекладі будь-якого сучасного автомобільного журналу.

Технічний перекладач є посередником в обміні науково-технічною інформацією.

Види технічного перекладу

Залежно від способів обробки вихідного тексту перекладачем виділяються різні види технічного перекладу:

 • Повний письмовий переклад (основна форма). Це основний вид перекладу, який виконується найчастіше. Його метою є отримання ідентичного тексту іншою мовою.
 • Реферативний переклад.Це такий вид письмового перекладу, за якого перекладач після прочитання і осмислення всього тексту виділяє найбільш істотну інформацію, яка несе основне смислове навантаження, і виконує письмовий технічний переклад, пов'язуючи окремі частини тексту в єдине ціле. При реферативному перекладі, в ході аналізу основного змісту тексту, нарівні з окремими словами і словосполученнями, можуть опускатися цілі речення і абзаци. Реферативний переклад включає:
  • призначення
  • тематику
  • методи дослідження документа-оригіналу
  • отримані результати.
 • Анотаційний переклад.Це переклад, в якому відображена основна тема, предмет і призначення тексту, що перекладається, без розкриття його докладного змісту.
 • Консультативний переклад.. Консультативний переклад - вибірковий переклад, що здійснюється на прохання особи, яка не змогла осмислити певну частину тексту (підписи під рисунками, взаємодія частин і механізмів пристроїв, опис технології тощо).
 • Переклад заголовків.

Вимоги до технічних перекладачів

Переклади технічної документації виконуються тільки висококваліфікованими перекладачами, які мають, крім лінгвістичної освіти, паралельну технічну освіту у відповідних галузях, відповідно до вимог, що встановлені до технічного перекладача:

 • знання іноземної мови на рівні, достатньому для здійснення професійного технічного перекладу;
 • знання рідної мови на рівні, достатньому для грамотного викладення;
 • вміння користуватися робочими джерелами інформації;
 • вміння виконувати різні види технічного перекладу;
 • володіння термінологічним мінімумом;
 • багаторічний досвід роботи саме з технічними текстами.

Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» ппри виконанні складних текстів вузькопрофільної специфіки залучає до роботи технічних фахівців для отримання висококваліфікованої консультації з перших вуст.

Звернувшись до Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНИНГ»для перекладу технічного тексту, Ви можете бути впевнені, що переклад буде виконаний на високопрофесійному рівні.

Ми сподіваємося, що наш досвід і наші знання будуть корисні Вам.

МЕДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД

Медичний переклад - це переклад з однієї мови на іншу спеціалізованих медичних публікацій і текстів приватного характеру, зміст яких безпосередньо пов'язаний зі здоров'ям людини. Особлива позиція цієї категорії спеціалізованих перекладів визначається важливістю будь-якої інформації, що перекладається, підвищеними вимогами до точності перекладу і дотримання конфіденційності приватних відомостей, а також яскраво вираженою неоднорідністю використовуваної термінології.

Перекладу на іншу мову підлягають медичні тексти будь-якого рівня:

 • епікризи;
 • протоколи діагностичних досліджень або проведених операцій;
 • зведення результатів лабораторних тестів;
 • функціональні дослідження;
 • інформація для пацієнтів та / або лікарів;
 • листки-вкладиші до медикаментів;
 • рекомендації щодо лікування;
 • публікації про діяльність медичних установ;
 • наукові статті з різних розділів медицини, яких в сучасній медицині налічується 38 (хірургія, педіатрія, неврологія, урологія, гінекологія та акушерство тощо, кожна з яких містить безліч підрозділів) і ін.

«Медична» мова є не просто складовою частиною, а й розширеною модифікацією основної мови, тому щодо перекладів таких текстів діють, окрім правил загальної мовної грамоти, ще й додаткові, пов'язані зі специфікою медичної термінології і традиційних форм, прийнятих в конкретній країні.

Переклад медичних текстів вимагає від перекладача не просто філологічної освіти, лінгвістичної грамотності, знання мови, а й глибоких пізнань в галузі медицини. Медичні тексти характеризуються високим набором термінів, скорочень і спеціальних слів. Це один з найскладніших видів перекладу, який вимагає від перекладача максимальної концентрації сил, уваги, високого ступеня відповідальності і знань в галузі медицини. Помилки або невідповідності в перекладі неприпустимі, їхня ціна - здоров'я і саме життя людини. Саме тому варто з усією відповідальністю підходити до вибору професійного бюро, в якому немає випадкових перекладачів, а є фахівці, які мають досвід перекладу медичних текстів, уміння яких удосконалювалися протягом багатьох років роботи в галузі медичних перекладів.

Замовляючи медичний переклад Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» ,Ви можете бути впевнені в тому, що переклад буде виконаний фахівцями в своїй галузі.

БІЗНЕС ПЕРЕКЛАД

Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» - це компанія комплексних лінгвістичних рішень для Вашого бізнесу

На сьогоднішній день компанія «ДЖУЛАЙ МОНИНГ» для багатьох компаній вже стала і має честь залишатися або буде рада запропонувати бути Вашим НАДІЙНИМ БІЗНЕС-ПАРТНЕРОМ і сприяти своєю професійною роботою розвитку Вашого бізнесу. Якщо Ви тільки збираєтеся чи вже встановили міжнародне партнерство із зарубіжними компаніями, перебуваєте в пошуку нових ринків збуту товарів і послуг, якщо Вам необхідне залучення нових іноземних інвесторів, і Ви серйозно націлені на подальший розвиток та процвітання Вашої компанії, Вам просто необхідний якісний, професійний, грамотний, з дотриманням всіх міжнародних правил і норм, переклад всієї Вашої поточної документації і листування.

Ми співпрацюємо з кращими нотаріусами, юристами, патентними повіреними, адвокатами міжнародного права, правозахисниками, які також будуть раді надати Вам необхідну підтримку.

У нашій компанії Ви знайдете комплексне лінгвістичне рішення всіх Ваших бізнес потреб.

ЕКОНОМІКА - ФІНАНСИ

Одним з найбільш затребуваних перекладів на ринку перекладацьких послуг в умовах стрімкого розвитку міжнародних відносин, світового фінансового ринку, зростання інвестиційної активності і бізнесу залишається фінансово - економічний переклад. Глобалізація світової економіки — це незаперечний факт, який постійно підвищує попит на цей вид перекладу.

Ми виконуємо всі види фінансово-економічного перекладу, включаючи переклад:

 • контрактів, угод, договорів
 • бізнес-планів
 • реєстраційних та установчих документів
 • комерційних пропозицій
 • Банківської документації
 • фінансової звітності підприємств
 • бухгалтерських звітів і балансів
 • аудиторських висновків
 • консолідованої звітності
 • економічних розрахунків
 • тендерної документації
 • ТЕО
 • страхової документації
 • цінних паперів
 • ліцензій
 • проектно-кошторисної документації
 • статистичних даних
 • митних документів
 • брокерської документації
 • митних документів

Переклад економічних текстів вимагає від перекладача не тільки знання спеціальних термінів, що використовуються в економіці, але й вміння добре орієнтуватися в сучасній економіці, мати чітке уявлення про загальні тенденції її розвитку і про сегмент, щодо якого здійснюється переклад, зокрема; бути обізнаним стосовно особливостей ведення бізнесу в різних країнах; займатися постійним вивченням міжнародних стандартів, підвищуючи свою кваліфікацію; знати принципи побудови офіційних економічних документів і, звичайно ж, володіти високим рівнем знання мови і фінансово-економічної термінології.

Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» успішно працює на ринку перекладацьких послуг понад 10 років, і протягом усього цього періоду ми беремо постійну участь у міжнародних проектах, є підрядником багатьох зарубіжних організацій в рамках проведення їх основної діяльності та реалізації проектів в Україні та за кордоном, неодноразово вигравали тендери українських та міжнародних компаній, тому ми з упевненістю можемо сказати, що ми знаємо свою справу і вміємо робити її якісно, будучи майстрами у своїй сфері. Серед наших постійних замовників - провідні великі компанії, підприємства та організації як українські, так і міжнародні. І ми знаємо, як ніхто інший, що якісний переклад економічних текстів відіграє величезну роль, адже по ньому оцінюється професіоналізм і надійність партнера в цілому.

Грамотно виконаний фінансово - економічний переклад в Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» – це невід'ємна частина успішної зовнішньоекономічної діяльності та подальшого розвитку Вашого бізнесу.

ПУБЛІЦИСТИКА – ХУДОЖНІ ПЕРЕКЛАДИ

Стародавня китайська мудрість говорить: «Той, хто відчув вітер змін, повинен будувати не щит від вітру, а вітряк».

Воістину, найскладнішим і найбільш трудомістким видом перекладу, що потребує не тільки знань, але й таланту, є публіцистика і художній переклад.

Публіцистика -вид літературної та журналістської творчості, який дієво досліджує, узагальнює і трактує з власної точки зору важливі суспільно-політичні питання та інші виклики суспільства, з метою впливу на громадську думку та існуючі політичні інститути, використовуючи при цьому засоби логічного мислення й емоційного впливу.

У публіцистики є два основних призначення:

 • утворювати громадську думку;
 • викликати прагнення зміни або, навпаки, збереження існуючого суспільного ладу.

Публіцист не просто описує чи поєднує дані, повідомляє про сучасні виклики — він роз'яснює й переконує, обговорює і викриває, закликає до дії, спонукає до певного рішення. У публіцистичних творах поєднуються культурно-образні особливості наукового дослідження і ораторській промови, невимушена жвавість розмовної мови і чітка впорядкованість літературної мови.

Художній переклад - це ціле мистецтво, що вимагає від перекладача не тільки досконалого володіння іноземною мовою на рівні рідної, а й літературного таланту, дару письменника, відчуття мови і мистецтва слова. Перекладач повинен передати все багатство стилю, задуму автора, іронію, передати характер героїв, їх світовідчуття, атмосферу, специфіку епохи, всю філософію літературного твору.

Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» здійснює переклади:

 • творів художньої літератури, поезії та прози;
 • відеороликів;
 • рекламних матеріалів;
 • публічних виступів;
 • сценаріїв;
 • віршів;
 • фільмів;
 • мультфільмів;

Переклад художньої літератури – це справа виключно професіоналів.

Бюро перекладів «ДЖУЛАЙ МОНІНГ» увже понад 10 років на постійній основі працює з видавничими будинками, редакціями відомих журналів, і в нашому арсеналі вже видані книги відомих авторів як в Україні, так і за кордоном.

Ми також є постійними підрядниками, як в рамках виконання довгострокових договорів, так і в рамках забезпечення тендерів, неодноразовими переможцями яких ми ставали, провідних телерадіокомпаній як нашої країни, так і міжнародних каналів, забезпечуючи переклади всієї поточної документації, включаючи переклади публіцистики і художніх творів.

Довіртеся професіоналам!

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У сучасному світі людині важко уявити своє життя без телевізора, телефону, а особливо без комп'ютера, за допомогою якого сучасна людина проникає у віртуальний світ, занурюється в ігрове середовище, все частіше дивиться фільми, серіали, ток-шоу, насолоджується музикою, черпає корисну інформацію, новини, знайомиться, спілкується з людьми, що знаходяться на іншому континенті; тим більше неможливо уявити без цього бізнес середовище, промисловість, економіку, всі сфери суспільної, політичної, державної діяльності як окремо взятої людини, так і цілих країн і народів.

У наш час під комп'ютерними технологіями розуміють інформаційні технології, а саме використання комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, обробки, захисту, передачі та отримання інформації.

Головною метою ІТ є задоволення персональних інформаційних потреб людини як для фахового середовища, так і для повсякденного використання.

Сучасне суспільство наповнене і пронизане потоками інформації, які потребують обробки, тому інформаційні технології проникли практично в усі сфери життя і діяльності людини, отже, все частіше виникає необхідність в перекладі в цій сфері, оскільки більшість інноваційних технологій приходять з-за кордону.

Переклад у сфері інформаційних технологій включає в себе переклад

 • інструкцій
 • технічної документації
 • локалізацію програмного забезпечення
 • веб-сайтів
 • мобільних додатків
 • комп'ютерних ігор
 • спеціалізованих статей, прес-релізів
 • статей для популярних комп'ютерних журналів
 • порівняльних оглядів апаратного та програмного забезпечення для веб-сайтів

Переклад в сфері ІТ відрізняється наявністю великої кількості абревіатур, скорочень, спеціалізованої термінології, особливою, характерною лише для цієї галузі, стилістикою.

Саме тому в нашій компанії переклад складних текстів у сфері інформаційних технологій виконують тільки фахівці, які мають, крім лінгвістичної, ще й вищу інженерно-технічну освіту, що забезпечує найвищу якість послуг, які ми надаємо.

Щоб отримати інформацію про цінову пропозицію на послугу письмового перекладу, будь ласка, надішліть нам форму-запит.